ورود | عضويت يكشنبه 08 آذر ماه 1394
 
  تصويرگردان
 
 

برگزاری کلاس جبرانی کلاس انقلاب اسلامی ایران

کلاس جبرانی درس انقلاب اسلامی ایران دوشنبه مورخ02/09/1394 ساعت 8:30 تا 12 برگزار میگردد.

لغو کلاسهای استاد رضی

کلیه کلاسهای استاد رضی پنج شنبه مورخ   21/08/1394   لــغــو می باشد. کلاس جبرانی متعاقبا  اعلام میگردد.

کلاس جبرانی استاد غلامحسینی

کلاسهای استادغلامحسینی چهارشنبه مورخ 20/08/1394 لــغــــو میباشد و کلاس جبرانی سه شنبه مورخ 19/08/1394 برگزار میگردد.

لغو کلاسهای استاد رضی

 کلاسهای استاد رضی پنج شنبه مورخ 14/08/1394 لغو می باشد. کلاس جبرانی متعاقبا  اعلام میگردد.

 

لغو کلاس فارسی عمومی

فارسی عمومی در تاریخ 14/08/1394 و 21/08/1394 لغو می باشد و کلاس جبرانی در تاریخ 28/08/1394 برگزار می گردد.

 

قابل توجه دانشجویان رشته علوم تربیتی

روز یکشنبه مورخ 24/08/1394 ساعت 10 – 13 امتحان علمی دروس فناوری آموزشی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی خانم استاد نقاده برگزار میگردد.

 

برگزاری کلاس روانشناسی یادگیری

کلاس روانشناسی یادگری  چهارشنبه مورخ 20/08/1394 ساعت 08:20 تا 13:10 برگزار میگردد.

برگزاری کلاسهای حقوق اداری

کلاس حقوق اداری مدیریت اداری مدیریت دولتی پنج شنبه ها  مورخ 07/08/1394، 14/08/1394 ، 21/08/1394 و 28/08/1394 از ساعت 14 تا 15:30 با استاد رضی تشکیل می گردد.

برگزاری کلاسهای ورزش 1 و تربیت بدنی

کلاسهای تربیت بدنی و ورزش 1 اقایان روزهای پنج شنبه مورخ 14/08/1394 و 21/08/1394 با استاد بهرام از ساعت 10:30 تا 12 برگزار میگردد.

کلاسهای تربیت بدنی و ورزش 1 خانمها  روزهای پنج شنبه مورخ 07/08/1394 و 14/08/1394 با استاد کاردان از ساعت 8:30 تا 10 برگزار میگردد.

 

کلاسهای حسابداری میانه 1

کلاس های حسابداری میانه 1 از سه شنبه به چهارشنبه از ساعت 08:20 تا 10 و کلاس مبانی تنظیم بودجه به چهارشنبه از ساعت 10 تا 11:30 با استاد غلامحسینی انتقال یافت

برگزاری کلاس ها حقوق بازرگانی

حقوق بازرگانی رشته حسابداری در تاریخ 06/08/1394 , 13/08/1394 ,20/08/1394 , 27/08/1394 از ساعت 11:40 تا 14 برگزار می گردد.

کلاس های جبرانی روانشناسی شخصیت و روانشناسی آموزش کودکان استثنایی

کلاس های جبرانی روانشناسی شخصیت و روانشناسی آموزش کودکان استثنایی در تارخ  07/08/1394 و 14/08/1394 روز پنج شنبه از ساعت 08:20 تا 13:10 با استاد گندمی تشکیل می گردد.

تاریخ برگزاری کلاسهای عمومی

انقلاب اسلامی ایران روز دوشنبه مورخ  27/07/1394  از ساعت 8:30 تا 12 توسط استاد صنعت کار برگزار میگردد.

اندیشه اسلامی 1  روز پنج شنبه مورخ 30/07/1394 از ساعت 8:20 تا 15:45 توسط استاد رضی برگزار میگردد.همراه داشتن 5 دوره نمونه سوالات سالهای قبل الزامی میباشد.

حدیث موضوعی
 
  تصوير
 
دانشگاه پیام نور جزو 10 دانشگاه برتر دانشگاهها
Ariana Informatics Group
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا