ورود | عضويت شنبه 13 تیر ماه 1394
 
تصويرگردان
 

امتحان میان ترم پول و ارز بانکدار

امتحان میان ترم پول و ارز بانکداری شنبه مورخ 2/03/1394 ساعت 10 برگزار میگردد.

 

امتحان میان ترم مدیریت رفتار سازمانی

امتحان میان ترم مدیریت رفتار سازمانی پنج شنبه مورخ 31/02/1394

منبع: از پایان ترم نیمسال اول 89 -90 تا پایان ترم  نیمسال اول 93 - 94

 

لغو کلاسهای استاد سپیده  رضی (گروه عمومی) شنبه مورخ 19/02/1394

کلیه کلاسهای استاد سپیده رضی؛ شنبه مورخ  19/02/1394  لغو می باشد . کلاس جبرانی پنجشنبه مورخ 24/02/1394 برگزار میگردد.

لغو کلیه کلاس های استاد سلوکی  New

کلیه کلاسهای استاد سلوکی پنج شنبه مورخ 17/02/13934 لغو می باشد و کلاس جبرنی 24/02/1394 برگزار می گردد.

برگزاری کلاس اصول و فنون مشاوره

کلاس اصول و فنون مشاوره در تاریخ 17/02/1394 و 24/02/1394 از ساعت 08:30 تا 12:00 برگزار می شود

لغو کلاس مدیریت شهرداری ها

کلاس شهرداری ها چهارشنبه مورخ 09/02/1394 لغو می باشد.

 

کلاس جبرانی دانش خانواده

کلاس جبرانی دانش خانواده شنبه  مورخ 19/02/1394 از ساعت 10 تا 14 برگزار می گردد.

 

لغو کلاس های استاد کاردان

کلیه کلاسهای استاد کاردان( تربیت بدنی) پنج شنبه مورخ 03/02/1394 لغو می باشد

 

تغییر ساعت کلاس های استاد کشایی

درس مدیریت تولید و بازاریابی بین الملل از روز شنبه مورخ 05/02/1394 به روز یکشنبه مورخ 06/02/1394 تغییر یافت

 

تغییر ساعت درس شهرداریها استاد رضی

کلاس شهرداری ها چهارشنبه مورخ 09/02/1394 از ساعت 9 تا 13 برگزار میگردد.

 

لغو کلیه کلاسهای استاد شکرریز مورخ 31/01/1394

کلیه کلاسهای استاد شکرریز دوشنبه مورخ 31/01/1394 لغو می باشد.

تاریخ برگزاری تربیت بدنی

کلاس تربیت بدنی و ورزش1 خواهران  روز پنج شنبه مورخ 27/01/1394 – 03/02/1394 – 10/02/1394 ساعت 8 تا 10 و 10 تا 12 برگزار می گردد.

کلاس تربیت بدنی و ورزش1 برادران  روز پنج شنبه مورخ 27/01/1394 – 03/02/1394 – 10/02/1394 ساعت 14 تا 15 و 15 تا 16 برگزار می گردد.

 

لغو کلاس

کلیه کلاسهای استاد کشایی شنبه مورخ 22/01/1394 لغو می باشد.

لغو کلاس

کلیه کلاسهای استاد بنی هاشمی شنبه مورخ 22/01/1394 لغو می باشد

 

قابل توجه دانشجویان رشته جهانگردی:

کلاس های زیر به صورت خود خوان ارائه می شود

اشنایی با سازمانهای دولتی ایران – برنامه ریزی توسعه جهانگردی – جغرافیای جهانگردی ایران – مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی – نقشه خوانی

 

کلاس اصول حسابداری 3 و حسابرسی در تاریخ 14/12/1393 و 21/12/ 1393 لـــــــغــــــو می باشد و کلاس جبرانی اصول حسابداری 3و حسابرسی یکشنبه مورخ 17/12/1393ساعت 8:30 تا 12  برگزار میگردد.

 

کلاس مدیریت اسلامی 2 و اصول و فنون راهنمایی مشاوره خانواده و تربیت بدنی  و ورزش 1 بعد از عید تشکیل میگردد. تاریخ برگزاری کلاسها در سایت اعلام خواهد شد.

 

حدیث موضوعی
 
  تصوير
 
دانشگاه پیام نور جزو 10 دانشگاه برتر دانشگاهها
Ariana Informatics Group
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا