ورود | عضويت يكشنبه 30 فروردین ماه 1394
 
تصويرگردان
 

لغو کلیه کلاسهای استاد شکرریز مورخ 31/01/1394

کلیه کلاسهای استاد شکرریز دوشنبه مورخ 31/01/1394 لغو می باشد.

تاریخ برگزاری تربیت بدنی

کلاس تربیت بدنی و ورزش1 خواهران  روز پنج شنبه مورخ 27/01/1393 – 03/02/1393 – 10/02/1393 ساعت 8 تا 10 و 10 تا 12 برگزار می گردد.

کلاس تربیت بدنی و ورزش1 برادران  روز پنج شنبه مورخ 27/01/1393 – 03/02/1393 – 10/02/1393 ساعت 14 تا 15 و 15 تا 16 برگزار می گردد.

 

لغو کلاس

کلیه کلاسهای استاد کشایی شنبه مورخ 22/01/1394 لغو می باشد.

لغو کلاس

کلیه کلاسهای استاد بنی هاشمی شنبه مورخ 22/01/1394 لغو می باشد

 

قابل توجه دانشجویان رشته جهانگردی:

کلاس های زیر به صورت خود خوان ارائه می شود

اشنایی با سازمانهای دولتی ایران – برنامه ریزی توسعه جهانگردی – جغرافیای جهانگردی ایران – مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی – نقشه خوانی

 

کلاس اصول حسابداری 3 و حسابرسی در تاریخ 14/12/1393 و 21/12/ 1393 لـــــــغــــــو می باشد و کلاس جبرانی اصول حسابداری 3و حسابرسی یکشنبه مورخ 17/12/1393ساعت 8:30 تا 12  برگزار میگردد.

 

کلاس مدیریت اسلامی 2 و اصول و فنون راهنمایی مشاوره خانواده و تربیت بدنی  و ورزش 1 بعد از عید تشکیل میگردد. تاریخ برگزاری کلاسها در سایت اعلام خواهد شد.

 

حدیث موضوعی
 
Ariana Informatics Group
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا