ورود | عضويت جمعه 15 اسفند ماه 1393
 
تصويرگردان
 

کلاسهای استاد غلامحسینی پنج شنبه مورخ 14/12/1393 (پول و ارز بانکداری و حسابداری دولتی) لـــــغـــــــــو می باشد.

کلاس استاد صالحی درس اصول حسابدار 1 چهارشنبه مورخ 13/12/1393 لـــــغــــــو می باشد.کلاس جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلاس اصول حسابداری 3 و حسابرسی در تاریخ 14/12/1393 و 21/12/ 1393 لـــــــغــــــو می باشد و کلاس جبرانی اصول حسابداری 3و حسابرسی یکشنبه مورخ 17/12/1393ساعت 8:30 تا 12  برگزار میگردد.

کلیه کلاس های استاد رضی (برنامه ریزی توسعه جهانگردی؛ مطالعات تطبیقی؛ سیراندیشه های سیاسی و تحول نهاد اداری و فراگرد تنظیم کنترل بوجه) پنج شنبه مورخ 14/12/1393 لــــــغــــــــــو می باشد.

کلاس مدیریت اسلامی 2 و اصول و فنون راهنمایی مشاوره خانواده و تربیت بدنی  و ورزش 1 بعد از عید تشکیل میگردد. تاریخ برگزاری کلاسها در سایت اعلام خواهد شد.

 

حدیث موضوعی
 
Ariana Informatics Group
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا